Connect to Us LinkedIn Youtube RSS

Legislation

 

Download Documents

Wetgeving met betrekking tot de Kamer van Koophandel en Nijverheid

Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid (AB 1993 no. GT 37)
Landsverordening op de Kamer van Koophandel en Nijverheid (AB 1990 no. GT 29)

Wetgeving met betrekking tot de Registers

Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15)
Lb. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, onderdelen c en d, van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 16)
Lb. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17 van de Handelsregisterverordening (AB 1989 no. GT 87)
Lb. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van art 19, vierde lid van de handelsregisterverordening (AB 1998 no. 70)
Lb. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening op stichtingen (AB 1991 no. GT 6)

Vergunningsstelsels 

Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27)
Landsverordening Personenvervoer (AB 1995 no. GT 23)
Lb. Personenvervoer (AB 1997 no. GT 4)
Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1)
Vestigingsverordening bedrijven (AB 1990 no. 55)

Arubaans rechtspersonenrecht

Wetboek van Koophandel (AB 1990 GT 50)

Bepalingen met betrekking tot de Aruba Vrijgestelde Vennootschap - Wetboek van Koophandel (AB 1990 GT 50)

Voor deponering aandeelhoudersregister (art.155i) en jaarrekening (art.155q) klik hier.

Bepalingen met betrekking tot de Naamloze Vennootschap - Wetboek van Koophandel (AB 1990 GT 50)

Voor deponering aandeelhoudersregister (art.54) en jaarrekening (art.73) klik hier.

Landsverordening houdende nieuwe regels ter zake van de verplaatsing van bepaalde rechtspersonen naar en vanuit Aruba (AB 1996 no. 64)

Landsveordening houdende regels voor de instelling van de vennootschap met beperkte aansprakkelijkheid (AB 2008 no. 62)

Voor deponering aandeelhoudersregister (art.30) en jaarrekening (art.37) klik hier.

Landsverordening op Cooperatieve Verenigingen (AB 1987 no. GT 8)
Landsverordening op Stichtingen (AB 1999 no. GT 3)

Overige

Landsverordening van 27 november 2014 houdende instelling van een heffing ten behoeve van het Algemeen Fonds Ziektekosten, alsmede daarmee samenhangende regels (Landsverordening bestemmingheffing AZV)
Faillissementsverordening (AB 2003 no. GT 3)
Landsverordening Openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123)
Landsverordening van 18 september 2006 houdende regels met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling  (AB 2006 no. 38)
Landsverordening Winkelsluiting (AB 1988 no. GT 66)
Lb. houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de Landsverordening Openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 124)
Regels ten aanzien van de V.O.F en de C.V. - Wetboek van Koophandel (AB 1990 GT 50)

Adobe Reader icon and link to Adobe website (opens in a new window)This page includes links to documents in Portable Document File (PDF) format. To read PDF documents you may need to download the free Adobe Reader. For PDF accessibility help, visit Access Adobe. These links will open in a new browser window.

 

By orbitalnets.com